Úverový úpis

Predstavuje alternatívu úverovej pôžičky. Banka poskytuje úver na základe úverového úpisu.

Úverový úpis je samostatná záväzková listina obsahujúca vyhlásenie, v ktorom sa podpísaná osoba deklaruje ako dlžník zaviazaný zaplatiť v stanovenom termíne požičanú sumu.

Vystavuje sa súbežne so zmluvou o úvere. Slúži banke ako dôkaz o pohľadávke. Nie je cenným papierom, a preto ho banka nemôže premeniť na peňažné prostriedky pred jeho splatnosťou.

Nemôže byť predmetom obchodovania na kapitálovom trhu. Veriteľ nemá inú možnosť, než čakať na jeho splácanie dlžníkom.

 

 

Pridaj komentár

TOPlist