Úver

Príklady využitia:

 • vyrovnanie výkyvov bežného účtu,
 • sezónne potreby,
 • krátkodobé výdavky

1. Podľa doby, na ktorú sa úver poskytuje:

 • krátkodobé úvery,
 • strednodobé úvery,
 • dlhodobé úvery.

2. Podľa spôsobu zaručenia:

KRÁTKODOBÉ ÚVERY

 • kontokorentný úver,
 • revolvingový úver,
 • zmenkový úver,
 • lombardný úver,
 • účelový úver.

STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ ÚVERY

 • emisná pôžička,
 • úver na úverový úpis,
 • hypotekárny úver.

3. Podľa účelu, na ktorý sa úver poskytuje:

 • úver na obežné prostriedky,
 • úver pri prechodnom nadostatku finančných prostriedkov,
 • preklenovací úver,
 • úver na neuhradené splátky úverov,
 • rozvojový úver,
 • spotrebný úver.

4. Podľa zdrojov, ktoré dlžník používa na splatenie úveru:

 • kapitálové úvery,
 • finančné úvery.

5. Podľa typu klienta:

 

Pridaj komentár

TOPlist