Tag Archives: positenie

Životné poistenie

Životné poistenie funguje na tomto princípe: Ak nastane škodová udalosť, oprávneným osobám sa vyplatí poistné plnenie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve. Škodovou udalosťou sa myslí smrť poistenca. Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v poistnej zmluve alebo dediči.

 
TOPlist