Tag Archives: leasing

Leasing zakladné charakteristiky

Podniky a jednotlivci mali záujem obstarať si nové druhy majetku, a zároveň negatívne neovplyvniť svoju finančnú situáciu. Preto sa začali využívať služby leasingových spoločností.

 

Leasign nehnuteľností

Pri leasingu nehnuteľností je možné vybrať si medzi finančným a operatívnym leasingom. Teda rozhodnúť sa, či chceme po skončení prenájmu predmet zmluvy odkúpiť, alebo či necháme majetok vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, ktorá sa nám bude o majetok starať počas celej doby.

 

Leasign automobilov

V súčasnosti môžeme pri leasingu automobilov využiť pomerne veľké množstvo leasingových spoločností. Niektoré z nich pokrývajú svojimi službami celú republiku, iné sa orientujú iba na určité regióny.

 

Operatívny leasign

Pri tomto druhu leasingu sa obvykle nevyžadujú žiadne prvotné zvýšené splátky. Tento prenájom trvá len časť zo životnosti predmetu nájmu. Vlastníctvo sa po skončení prenájmu nemení. Majetok ostáva v rukách prenajímateľa.

 
TOPlist