Tag Archives: charakteristika

Leasing zakladné charakteristiky

Podniky a jednotlivci mali záujem obstarať si nové druhy majetku, a zároveň negatívne neovplyvniť svoju finančnú situáciu. Preto sa začali využívať služby leasingových spoločností.

 

Poistenie charakteristika

Klient poistením chráni seba, svojich blízkych, svoj majetok, svoje záujmy. Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy. V nej musia byť dohodnuté základné skutočnosti, ktorými sú: poistná suma, poistná udalosť, doba trvania poistenia, výška poistného.

 
TOPlist