Poistenie automobilu a jeho častí

Ak ste majiteľom motorového vozidla, vašou zákonnou povinnosťou je uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. V pravidelných časových intervaloch odvádzate do vami vybranej poisťovne určitú sumu, ktorá vám bola vypočítaná na základe parametrov vášho vozidla ako aj vašich šoférskych skúseností.  V prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu, poisťovňa uhradí druhej strane škodu, ktorú ste spôsobili. Samozrejme, úhrade predchádza viacero úkonov, ale princíp fungovania povinného zmluvného poistenia je vystihnutý. Na internete existuje množstvo stránok, ktoré porovnávajú výšku povinného zmluvného poistenia v jednotlivých poisťovniach, stačí už len vybrať tú pre vás najvýhodnejšiu.

 Havarijné poistenie

Ďalšou možnosťou je uzavretie havarijného  poistenia. Toto poistenie pomáha šoférom v prípade, že spôsobia škodu na vlastnom vozidle alebo škodu spôsobí niekto iný. Vzťahuje sa napríklad aj na poškodenie auta zverou či hlodavcami, poškodenie skla alebo laku odskočenými kamienkami, škrabancami od neznámych vandalov či nárazom do určitých predmetov (napríklad stĺp). Poisťovňa Union ponúka 2 balíky poistenia – Havária a Havária a krádež. Oba balíčky zahŕňajú poistenie voči havárií, živelnej udalosti, vandalizmu, poškodenie káblov a hadíc hlodavcami, asistenčné služby a druhý balík navyše aj poistenie voči krádeži automobilu. Poisťovňa ďalej ponúka možnosť pripoistenia čelného skla, úrazové poistenie, pripoistenie batožiny a rozšírené asistenčné služby PLUS. Ak máte v Union-e uzatvorené povinné zmluvné poistenie, máte nárok na 10%-nú zľavu z havarijného poistenia a 5%-nú zľavu na toto poistenie v prípade, že ste poistenciom Union-u.

 Iné druhy pripoistení

Poistenie sedadiel – vďaka tomuto poisteniu chránite nielen svoj život, ale aj život a zdravie svojich spolucestujúcich. Poistenie sa vzťahuje na jazdu vozidlom ako aj na nastupovanie či vystupovanie z vozidla. Poistnými rizikami sú napríklad úraz s následkom smrti, trvalá invalidita, popáleniny a zlomeniny, hospitalizácia v nemocnici a ďalšie.

Poistenie čelného skla – keďže podľa zákona nesmiete vojsť s vozidlom na vozovku v prípade, že máte na čelnom skle prasklinu (jedná sa o technickú nespôsobilosť vozidla), s týmto druhom poistenia  máte nárok na opravu či výmenu čelného skla. Poisťovňa Onlia ponúka poistenie čelného,  zadného a bočných skiel už od 3 Eur mesačne (konkrétna výška poistenia závisí od vami zadaných údajov o automobile).

Poistenie batožiny v automobile – v prípade, že ste častým cestovateľom a svoju batožinu nechávate dlhšiu dobu uzamknutú vo vozidle, tento druh poistenia môže byť pre vás veľmi nápomocný. Poisťovne pri tom neponúkajú len náhradu škody v prípade oblečenia, ale tiež osobných dokladov, autosedačky alebo kočíka pre dieťa, fotoaparátu či okuliarov. Pozor si však treba dať na umiestnenie týchto predmetov – poisťovňa vám škodu nemusí uhradiť a to v prípade, že ste veci nechali na viditeľných miestach.

 

 

Pridaj komentár

TOPlist