Operatívny leasign

Pri tomto druhu leasingu sa obvykle nevyžadujú žiadne prvotné zvýšené splátky. Tento prenájom trvá len časť zo životnosti predmetu nájmu. Vlastníctvo sa po skončení prenájmu nemení. Majetok ostáva v rukách prenajímateľa.
 Nájomca platí prenajímateľovi nájomné väčšinou v mesačných splátkach. Počas celej doby trvania leasingu poskytuje prenajímateľ opravy a udržiavanie prenajatej veci.

Najčastejšie využitie je v prípade dopravných prostriedkov, či výpočtovej techniky.

 

Pridaj komentár

TOPlist