Lombardný úver

Je to typ úveru, ktorý je zabezpečený založením hnuteľnej veci alebo práva. Dohaduje sa na fixnú sumu a má pevnú lehotu splatnosti. Poskytuje sa vo výške 60 – 90% z hodnoty zálohu. Ak lombardný úver nebude splatený, banka uplatí svoje právo vyplývajúce zo záložného práva.

Rozlišujeme:

  • lombardný úver na cenné papiere
  • lombardný úver na tovar
  • lombardný úver na pohľadávky

Lombardný úver na cenné papiere

tento úver je výhodný pre banku aj pre dlžníka. Banka môže v prípade nesplatenia úveru založené cenné papiere rýchlo speňažiť, pretože majú dobrú obchodovateľnosť. Dlžník nemusí predávať cenné papiere keď potrebuje peňažné prostriedky len dočasne. Nárok na výsosy z týchto cenných papierov mu ostáva. Suma úveru býva v hodnote 2/3 až 3/4 z hodnoty založených cenných papierov.

 

Lombardný úver na tovar

poskytuje sa na tovar, s ktorým sa dobre obchoduje. Tovar sa nezakladá fyzicky, ale iba prostredníctvom dispozičných dokladov, ktoré osvedčujú vlastníctvo tovaru. Pre banku je pomerne riskantný, kvôli výkyvom cien tovarov.

 

Lombardný úver na pohľadávky

tento typ využívajú klienti, ktorí svojim odberateľom poskytujú nezabezpečené obchodné úvery. Úver sa poskytuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávok.

 

Pridaj komentár

TOPlist