Leasing zakladné charakteristiky

Podniky a jednotlivci mali záujem obstarať si nové druhy majetku, a zároveň negatívne neovplyvniť svoju finančnú situáciu. Preto sa začali využívať služby leasingových spoločností.

Rozmach prenájmov začal v USA a Veľkej Británii po druhej svetovej vojne. V Európe jeho využitie dátujeme od 60-tych rokov. Konkrétne na Slovensku sa lízing intenzívne presadzuje až v posledných rokoch.
Pri podpise zmluvy je potrebné venovať náležitú pozornosť zmluvným podmienkam.

Rozlišujeme dva základné typy leasingov:

  • finančný leasing
  • operatívny leasing

Výhody pre klienta:

  • až 100% pokrytie nákladov
  • kapitál sa v podniku neviaže
  • eliminácia obmedzení
  • lehota nájmu je odvodená od životnosti predmetu
  • ochrana proti inflačným zmenám
 

Pridaj komentár

TOPlist