Kontokorentný úver

Patrí medzi najrozšírenejšie bankové úvery. Banka ho poskytuje klientovi na jeho bežný účet. Základom je kontokorentný účet vedený v banke. Je kombinácou vkladového a úverového účtu. Tento účet môže mať kreditný aj debetný zostatok.

Vzniká na základe uzatvorenia zmluvy o úvere. Banka sa zaväzuje, že poskytne klientovi úver na bežnom účte.

Je potrebné dohodnúť úverový rámec, teda rozsah prípustného debetu. Tento rámec sa stanovuje individuálne podľa možností banky a spôsobilosti klienta. Tieto finančné prostriedky môže klient čerpať na rôzne účely.

 

Príklady využitia:

  • vyrovnanie výkyvov bežného účtu,
  • sezónne potreby,
  • krátkodobé výdavky

 

Základnou výhodou je skutočnosť, že klient nemusí pri každej krátkodobej potrebe financií znovu uzatvárať úverovú zmluvu.

 

Pridaj komentár

TOPlist