Komunálny úver

Tento typ úveru je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti obce alebo vyššieho územného celku. Financovaný je prevažne vydávaním a predajom komunálnych obligácií. Hlavným cieľom je využitie týchto nehnuteľností na verejnoprospešný účel.

Využitie:

  • kúpa nehnuteľností
  • výstavba a rekonštrukcia stavieb
  • údržba budov

 

Lehota splácania sa pohybuje v rozmedzí od 4 do 30 rokov, niektoré banky však poskytujú aj jeho krátkodobý variant, čiže so splatnosťou do 1 roka. V prípade nesplácania úveru sa založený majetok stáva vlastníctvom banky, ktorá tento typ úveru poskytla obci alebo vyššiemu územnému celku. Banka pred poskytnutím úveru posudzuje úverovú schopnosť klienta.

Musí sa čerpať na vopred stanovený účel. Často sa využívajú ako preklenovacie úvery pri čerpaní prostriedkov poskytnutých z fondov Európskej Únie.

 

Pridaj komentár

TOPlist