Hypotekárny úver

Zaraďujeme ho k dlhodobým úverom, pretože doba splácania je v rozpätí 4 – 30 rokov. Je určený na investovanie peňažných prostriedkov do nehnuteľností. Musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti.

Použitie:

  • kúpa nehnuteľností
  • financovanie výstavby, prestavby, opráv a modernizácie nehnuteľností
  • vysporiadanie spoluvlastníckych a dedičských nárokov týkajúcich sa nehnuteľnosti

Môže sa poskytnúť na už existujúcu nehnuteľnosť alebo na nehnuteľnosť, ktorá ešte len vznikne výstavbou. Úverová suma zvyčajne zodpovedá 70% z ceny nehnuteľnosti.

Podmienky:

  • vklad záložného práva do pozemkovej knihy na katastrálnom úrade
  • poistenie majetku v prospech banky

Poskytnutím úveru vlastník stráca právo disponovať s majetkom, aj v prípade, že prevažná časť úveru je splatená.

 

Pridaj komentár

TOPlist