Finančný leasign

Možnosť leasingu využívajú fyzické osoby aj podnikateľské subjekty v prípade, že majú záujem obstarať si istý druh majetku, ale nechcú náhle zhoršiť svoju finančnú situáciu jednorazovou investíciou.
V rámci finančného leasingu je v zmluve o prenájme dohodnuté odkúpenie prenajatej veci pri skončení prenájmu. Kúpna cena musí byť vopred dohodnutá v podpísanej zmluve. Počas celej doby trvania leasingu je predmet zmluvy vo vlastníctve leasingovej spoločnosti.

Nájomca uhrádza prenájom veci prenajímateľovi v dohodnutých splátkach.

Dohodnutá doba trvania leasingu by mala byť v pomere so životnosťou prenajatého majetku. Minimálne 60% z doby odpisovania.

 

 

Pridaj komentár

TOPlist