Emisná pôžička

Je to priama pôžička podnikateľského subjektu, bez sprostredkovateľskej funkcie banky. Považujeme ju za listinný úver.

Emisia pôžičky má dve fázy:

  • 1. prípravná fáza – vypracuváva sa projekt, ktorý obsahuje základné údaje o emitentovi a emitovaných cenných papieroch. Umožňuje investorovi zhodnotiť a oceniť efektívnosť a riziká investície.
  • 2. fáza umiestnenia dlhopisu – umiestnenie na kapitálovom trhu sa môže uskutočniť verejne alebo súkromne. Pri verejnej emisii je ponuka dlhopisov prípustná širokej ekonomickej verejnosti, pri súkromnej emisii sú dlhopisy ponúkané vybraným investorom.
 

Pridaj komentár

TOPlist