Dôchodkové poistenie, pripoistenie, sporenie

Každý pracujúci človek, či už sa jedná o zamestnanca, živnostníka alebo majiteľa firmy, odvádza za seba a svojich zamestnancov pravidelne určitú sumu do Sociálnej poistenie. Touto sumou sa uhrádzajú povinné druhy poistenia, ktoré sú upravené zákonom o sociálnom poistení. Ide o starobné dôchodkové, starobné invalidné, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond.  Zo sumy, ktorú si človek našetrí prostredníctvom tohto dôchodkového poistenia, mu bude po odchode do dôchodku vyplácaná určitá čiastka v mesačných dávkach.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Existujú rôzne možnosti ako zvýšiť výšku svojho dôchodku. Ak sa bojíte, že Vám dôchodok nebude postačovať na úhradu základných životných potrieb, prípadne ste zvyknutý na istý štandard, ktorý nechcete ani v dôchodku stratiť, pouvažujte nad dobrovoľným dôchodkovým poistením. Toto poistenie si môže platiť každý, kto dovŕšil vek 16 rokov, má trvalý pobyt na území SR a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Výška platby závisí od vymeriavacieho základu, ktorý si stanovíte. Ak sa rozhodnete platiť poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (393 Eur), mesačná platba na dobrovoľné poistenie bude 112,98 Eur (18% na starobné poistenie, 6% na invalidné poistenie a 4,75% do rezervného fondu solidarity). Záujem o dobrovoľné dôchodkové poistenie treba nahlásiť na Sociálnej poisťovni.

Starobné dôchodkové sporenie

Nazýva sa aj II. pilier a o finančné prostriedky vkladateľov sa starajú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Ak sa rozhodnete vstúpiť do druhého piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie vo výške 18% sa rozdelia na 2 časti: 14% bude v podobe prvého piliera ďalej spravovať Sociálna poisťovňa, 4% zašle Sociálna poisťovňa na Váš osobný dôchodkový účet vo vybranej DDS. Dôchodok tak budete dostávať z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne aj z II. piliera.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Ide o typ sporenia, ktoré je tiež pod správou dôchodkových správcovských spoločností. Rozdiel oproti predošlému sporeniu (teda rozdiel medzi 2. a 3. pilierom) spočíva v zdroji finančných prostriedkov. Do druhého piliera odchádza časť povinných odvodov, do tretieho piliera si sporiteľ zasiela časť svojej mzdy. Za tretí pilier sa považuje aj kapitálové a investičné životné poistenie. Pomocou investičného životného poistenia sa Vaše peniaze zhodnocujú v rôznych podielových fondoch.

Poisťovňa (banka, sporiteľňa) investuje Vaše peniaze do týchto fondov podľa Vášho rozhodnutia. Cez toto sporenie si môžete zlepšiť Vašu finančnú situáciu v dôchodkovom veku – po uplynutí poistnej doby môžete podať žiadosť o vyplácanie našetrenej sumy. Dôležité je porovnať si podmienky jednotlivých inštitúcií, ktoré toto poistenie poskytujú.

Ak Vám ani jedna z uvedených možností nevyhovuje, môžete si zabezpečiť vyšší dôchodok výkonom dvoch alebo viacerých zamestnaní či kombináciou zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Pridaj komentár

TOPlist