Category Archives: Finančné produkty

Úver

Príklady využitia:

  • vyrovnanie výkyvov bežného účtu,
  • sezónne potreby,
  • krátkodobé výdavky
 

Dôchodkové poistenie

Zabezpečuje príjem v starobe, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenaca a v prípade úmrtia.

 

Úverový úpis

Predstavuje alternatívu úverovej pôžičky. Banka poskytuje úver na základe úverového úpisu.

 

Zdravotné poistenie

Zdravotným poistením rozumieme:

povinné verejné zdravotné poistenie a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie – poistencom sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

 

Poistenie charakteristika

Klient poistením chráni seba, svojich blízkych, svoj majetok, svoje záujmy. Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy. V nej musia byť dohodnuté základné skutočnosti, ktorými sú: poistná suma, poistná udalosť, doba trvania poistenia, výška poistného.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
TOPlist