Category Archives: Finančné produkty

Lombardný úver

Je to typ úveru, ktorý je zabezpečený založením hnuteľnej veci alebo práva. Dohaduje sa na fixnú sumu a má pevnú lehotu splatnosti. Poskytuje sa vo výške 60 – 90% z hodnoty zálohu. Ak lombardný úver nebude splatený, banka uplatí svoje právo vyplývajúce zo záložného práva.

 

Komunálny úver

Tento typ úveru je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti obce alebo vyššieho územného celku. Financovaný je prevažne vydávaním a predajom komunálnych obligácií. Hlavným cieľom je využitie týchto nehnuteľností na verejnoprospešný účel.

 

Leasign automobilov

V súčasnosti môžeme pri leasingu automobilov využiť pomerne veľké množstvo leasingových spoločností. Niektoré z nich pokrývajú svojimi službami celú republiku, iné sa orientujú iba na určité regióny.

 

Operatívny leasign

Pri tomto druhu leasingu sa obvykle nevyžadujú žiadne prvotné zvýšené splátky. Tento prenájom trvá len časť zo životnosti predmetu nájmu. Vlastníctvo sa po skončení prenájmu nemení. Majetok ostáva v rukách prenajímateľa.

 

Emisná pôžička

Je to priama pôžička podnikateľského subjektu, bez sprostredkovateľskej funkcie banky. Považujeme ju za listinný úver.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
TOPlist