Category Archives: Finančné produkty

Hypotekárny úver

Zaraďujeme ho k dlhodobým úverom, pretože doba splácania je v rozpätí 4 – 30 rokov. Je určený na investovanie peňažných prostriedkov do nehnuteľností. Musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti.

 

Kontokorentný úver

Patrí medzi najrozšírenejšie bankové úvery. Banka ho poskytuje klientovi na jeho bežný účet. Základom je kontokorentný účet vedený v banke. Je kombinácou vkladového a úverového účtu. Tento účet môže mať kreditný aj debetný zostatok.

 

Neživotné poistenie

V rámci neživotného poistenia rozlišujeme tieto kategórie:

 

Akceptačný a avalový úver

Akceptačný a avalový úver zaraďujeme medzi zmenkové úvery, teda banka poskytuje úver na základe zmenky.

 

Finančný leasign

Možnosť leasingu využívajú fyzické osoby aj podnikateľské subjekty v prípade, že majú záujem obstarať si istý druh majetku, ale nechcú náhle zhoršiť svoju finančnú situáciu jednorazovou investíciou.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
TOPlist