Category Archives: Finančné produkty

Leasing zakladné charakteristiky

Podniky a jednotlivci mali záujem obstarať si nové druhy majetku, a zároveň negatívne neovplyvniť svoju finančnú situáciu. Preto sa začali využívať služby leasingových spoločností.

 

Americká hypotéka

Je druh hypotéky, ktorá je síce zabezpečená nehnuteľnosťou, ale je možné využiť ju na čokoľvek. Aj keď sa predovšetkých používa na financovanie bývania.

 

Hypotéka

Tieto úvery sa spravidla poskytujú na financovanie takýchto investícií:

 

Leasign nehnuteľností

Pri leasingu nehnuteľností je možné vybrať si medzi finančným a operatívnym leasingom. Teda rozhodnúť sa, či chceme po skončení prenájmu predmet zmluvy odkúpiť, alebo či necháme majetok vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, ktorá sa nám bude o majetok starať počas celej doby.

 

Eskontný úver

Eskontný úver patrí medzi zmenkové úvery. Banka odkúpi zmenku od majiteľa pred lehotou splatnosti zmenky, pričom zráža úrok. Úver sa poskytuje vo výške menovitej hodnoty zmenky. Úrok vzniká medzi dňom eskontu zmenky a dátumom jej splatnosti.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
TOPlist