Category Archives: Finančné produkty

Nový zákon o hypotékach 2016

Po minuloročných zmenách na trhu s hypotékami, ktoré priniesli napríklad obmedzenie poskytovania hypoték pre nezamestnaných alebo taktiež i postupné obmedzovanie poskytovania hypoték do výšky 100% ceny nehnuteľnosti priniesol rok 2016 minimálne podobne dôležité zmeny. Niektoré z nich môžeme vnímať určite pozitívne, iné mnohým klientom bánk však prinesú skôr viac starostí ako pozitív. Aké konkrétne zmeny priniesol v roku 2016 nový zákon o hypotékach?

 

Prečo online pôžička

Zdá sa Vám dnešná doba online zvláštna ?

Je presýtená online produktmi ako aj finančnými pôžičkami ?

 

Trend refinancovania pôžičiek

 

Výhodné úrokové sadzby neprajú len bežným úverom, ale aj tzv. úverom na refinancovanie pôžičiek. Predovšetkým ľudia, ktorí si pred časom vzali niekoľko nevýhodných úverov z bankových, ale hlavne nebankových spoločností majú dnes jedinečnú možnosť stabilizovať svoju finančnú situáciu.

 

Spotrebný úver

Spotrebné úvery sú poskytované bankovými aj nebankovými inštitúciami. Poskytujú sa na nákup spotrebných predmetov prevažne fyzickým osobám a domácnostiam.

 

Životné poistenie

Životné poistenie funguje na tomto princípe: Ak nastane škodová udalosť, oprávneným osobám sa vyplatí poistné plnenie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve. Škodovou udalosťou sa myslí smrť poistenca. Oprávnenými osobami sú osoby uvedené v poistnej zmluve alebo dediči.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
TOPlist